واشنگتن: گفتگو با اروپا درباره برجام ادامه دارد

سخنگوی وزارتخارجه آمریکا می گوید گفت و گوها درباره برجام با اروپایی ها ادامه دارد و نگرانی های خود را با آنها در میان گذاشته ایم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد به متحدانمان در خصوص چگونگی تاثیر تصمیم درباره…